Privacy beleid

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, stellen we de nieuwe versie en eerdere versies beschikbaar op https:/schoonheidsinstituutterwijde.nl/privacybeleid/, zodat je kunt zien wanneer welke wijzigingen zijn aangebracht. Privacyverklaring Versie 1.0

Over schoonheidsinstituut Terwijde

Schoonheidsinstituut Terwijde is een schoonheidssalon die zich richt op huidverbetering volgens een eigen onze eigen concept. Bij Schoonheidsinstituut Terwijde werken gediplomeerde schoonheidsspecialisten die naast een erkende opleiding opleidingen ook de diverste trainingen hebben gevolgde volgens onze werkwijze van schoonheidsinstituut Terwijde hebben doorlopen.

Deze privacyverklaring en contact
Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van je en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen. Deze privacyverklaring geldt als je contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In deze verklaring kan je per situatie lezen welke gegevens we verzamelen en voor welk(e) doel(en).
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
En welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen. Verder lees je over wat jouw rechten zijn en welke acties je kan ondernemen. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt! Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@schoonheidsinstituutterwijde.nl.
Jouw persoonlijke gegevens

Schoonheidsinstituut Terwijde hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook geven wij informatie over de juridische grond op basis waarvan wij jouw gegevens verzamelen en vertellen wij hoe lang wij deze bewaren.
Als je onze website bezoekt
Reacties plaatsen

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en enkele gegevens (de browser usersagent string) voor het opsporen van spam.
waarom wij jouw gegevens verzamelen

Wij verzamelen jouw reacties zodat anderen deze kunnen lezen. Het plaatsen van reacties geeft jou de mogelijkheid jouw mening te geven en met anderen te communiceren over onze producten of diensten.

Toestemming
Het schrijven en het publiceren van een reactie wordt door ons als expliciete toestemming beschouwd. Het schrijven van een reactie gebeurt in de meeste gevallen uit eigen beweging en de geschreven reactie wordt door jou als gebruiker middels publicatie openbaar gemaakt. Het staat jou als gebruiker vrij om de reactie op elk gewenst moment te verwijderen. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij bewaren jouw reacties zo lang als nodig is. .

Contactformulieren
Indien je ons contactformulier invult worden de volgende gegevens bewaard: Naam, voornaam, straat, huisnummer, stad, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en het bericht wat je hebt ingevuld. waarom wij jouw gegevens verzamelen Inzendingen via het contactformulier worden gebruikt voor het verlenen van service aan onze klanten.

Toestemming
Het schrijven en het publiceren van een contactaanvraag wordt door ons als expliciete toestemming beschouwd. Het invullen van een contactformulier gebeurt in de meeste gevallen uit eigen beweging. Mocht dit niet het geval zijn dan verwijderen wij de gegevens direct wanneer blijkt dat het om een misverstand gaat. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Inzendingen via het contactformulier worden bewaard zo lang als nodig is voor het afhandelen van de contactaanvraag.

Cookies
Indien je een account hebt en je inlogt op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. De cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het zogenaamde ‘post ID’ in zich van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen. Ingesloten inhoud van andere websites Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen van social media of berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde  als wanneer de bezoeker deze andere website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Onze webhosting provider verzamelt geanonimiseerde analytics data. Deze data betreft het meten en registreren van het aantal bezoekers die in een bepaald tijdsbestek op onze website komen. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de onzichtbare gegevens (metadata) van die reactie zo lang als nodig is bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren zonder dat we deze continu in de gaten moeten houden en wijzigen. Wij verzamelen hierbij jouw voornaam, achternaam en e-mailadres. waarom wij jouw gegevens verzamelen Wij hebben voor het versturen van informatie over huidverbetering via de mail in ieder geval een e-mailadres nodig zodat wij deze snel naar jou toe kunnen sturen. Ook vragen wij naar jouw voor- en achternaam zodat wij onze mailinglijst verder kunnen personaliseren.

Toestemming
Wij vragen jou altijd vooraf om toestemming voor het mogen verzenden van onze nieuwsbrieven. Indien je geen expliciete toestemming geeft voor het mogen verzenden van nieuwsbrieven aan jouw adres, dan gaan wij hier niet toe over. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Jouw mailadres wordt bewaard zolang wij deze nodig hebben voor het verzenden van informatie en jij er niet voor kiest om je uit te schrijven . Voordat je bij ons behandeld wordt Informed Consent Voordat je bij ons een behandeling ondergaat vragen wij je om een zogenoemde ‘Informed Consent’ te tekenen. Dit is een behandelingsovereenkomst waarbij wij jou op de hoogte brengen van enkele belangrijke zaken aangaande de behandeling. Wij voeren middels deze overeenkomst een dubbele check uit om zeker te weten dat belangrijke zaken aangaande jouw gezondheid wordt gecommuniceerd en het dient er tevens voor om vast te stellen of je de noodzaak van de aangevraagde behandeling goed hebt overwogen. In deze behandelingsovereenkomst worden jouw voornaam, achternaam, geboortedatum, de betreffende behandeling en jouw handtekening verwerkt.

Waarom wij je gegevens verzamelen
Schoonheidsinstituut Terwijde heeft op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst artikel 440 lid 1 de toestemming van de patiënt nodig om de behandeling te kunnen uitvoeren. Zonder registratie van deze toestemming kan de toestemming niet worden aangetoond. Vandaar dat wij jou eerst een behandelingsovereenkomst (Informed Consent) laten ondertekenen alvorens wij tot de behandeling overgaan. Schoonheidsinstituut Terwijde is daarnaast op grond van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG verplicht jou om toestemming te vragen voordat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook in dit geval dient de verlening van toestemming te kunnen worden aangetoond. Dit hebben wij dan ook opgenomen in onze behandelingsovereenkomst. Toestemming en onze wettelijke verplichting Wij vragen je altijd om toestemming voor het mogen bewaren van jouw persoonsgegevens. Pas nadat jij (schriftelijk) toestemming hebt verleend gaan wij over tot de bewaring daarvan. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? De gegevens in de behandelingsovereenkomst worden opgeslagen zo lang als nodig is voor de betreffende behandeling.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen
Wij kunnen helaas niet tot een behandeling overgaan zonder dat wij weten wat er precies scheelt. Jouw medische gegevens hebben wij nodig zodat wij weten welke behandeling het meest geschikt is voor jouw probleem. behandelingen waarbij geen medische noodzaak nodig is Ook in de gevallen waar geen verwijsbrief noodzakelijk is bewaren wij gegevens van je. Het gaat hier om jouw NAW-gegevens, geboortedatum, medische gegevens en aankoopgeschiedenis van medische producten. waarom wij jouw gegevens verzamelen Deze gegevens verzamelen wij omdat wij graag willen weten wie jij bent en hoe wij jou het beste kunnen helpen. Daarnaast vergemakkelijkt dit de communicatie met medisch specialisten die werkzaam zijn in onze praktijk mocht je door hen behandeld worden. toestemming en onze wettelijke verplichting Wij vragen jou altijd om toestemming voor het opslaan van jouw gegevens. Pas nadat jij hiervoor (schriftelijk) toestemming hebt gegeven gaan wij over tot de opslag. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om uit te sluiten dat je minderjarig bent en gebruiken wij deze voor het opmaken van de factuur. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? De gegevens worden opgeslagen in een Elektronisch patiënten dossier zolang wij deze gegevens nodig hebben voor de behandeling.

Vrijblijvend huidconsult
Je kunt bij ons ook terecht voor een vrijblijvend huidconsult. Hierbij wordt een huidanalyse verricht. Tijdens deze huidanalyse vragen wij je via toestemming om meer informatie over jouw medische geschiedenis, huidig medicijngebruik, het dieet dat je volgt en maken we foto’s van de van je huis waar je graag een advies over wilt. waarom wij jouw gegevens verzamelen Wij verzamelen deze gegevens zodat wij jou op een snelle manier kunnen helpen aan een kort maar krachtig huidadvies. Zonder deze gegevens zijn wij niet goed in staat om een goed beeld te vormen van jouw aandoening en kunnen wij je niet het persoonlijk advies geven welke jou op weg helpt naar een beter huid resultaat.

Toestemming
Wij vragen je altijd om toestemming voor het gebruik van jouw gegevens. Pas nadat jij hiervoor (schriftelijk) toestemming hebt gegeven gaan wij over tot het gesprek. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij slaan jouw gegevens niet op. Bewaartermijnen We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. De duur varieert dus aan de hand van het type dienst waar je gebruik van maakt. Ook is dit afhankelijk van wettelijke termijnen die aan onze organisatie worden opgelegd.

Beveiliging
We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast hebben we ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door jouw informatie beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.

Jouw rechten
Je kunt altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens als we die vastgelegd hebben en je mag deze ook altijd laten aanpassen, verwijderen of over laten dragen. uit te voeren en nemen je aanvraag vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens schoonheidsinstituut Terwijde.

Schoonheidsinstituut Terwijde

Musicallaan 13A 3543 ER Utrecht

+31 30 743 38 31

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming Info@schoonheidsinstituutterwijde.nl

0
    0
    Je Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar Webshop